Noutăți

<< Inapoi

isoLEX in Revista Legal Magazin: Departamentul de Litigii

1 Martie 2016


isoLEX in Revista Legal Magazin: Departamentul de Litigii

isoLEX: sistemul pentru avocați. Departamentul de Litigii. Partea a II-a

Fiind animați de dorința de a contribui la realizarea unui mediu cât mai larg la nivel local și național în care activitatea de avocat și avocatura în general să fie echipată corespunzător, cât și să conștientizeze și să beneficieze de toate mijloacele și tehnologiile care pot eficientiza și îmbunătăți procesul de lucru din acest domeniu, am dezvoltat aplicația isoLEX, menită să aducă un plus în cadrul cabinetelor, respectiv societăților de avocatură, integrând funcțional și de ansamblu întreaga activitate. Astfel, modernizarea procesului de lucru aduce o creștere a performanței tuturor departamentelor, deoarece organizarea eficientă a muncii interne în cadrul cabinetelor presupune implementarea și execuția unor metode, procedee și procese de lucru optimizate.

Având în vedere articolul precedent publicat cu privire la Departamentele isoLEX, în cadrul căruia v-am prezentat la modul general cele mai importante departamente ale isoLEX (Litigii, Administrativ, Consultanță și Financiar), dorim de această dată să detaliem Departamentul de Litigii, datorită căruia isoLEX gestionează centralizat, integrat și coordonat dosarele, administrând în același timp și relațiile cu clienții.

  • Împărțirea pe categorii a dosarelor

IsoLEX vine în ajutorul avocaților prin crearea mai multor categorii de dosare uzuale, respectiv: dosarul prejudiciar, dosarul judiciar, dosarul de executare silită și dosarul de insolvență (la care se vor adăuga în scurt timp noi tipuri de dosare). Avantajul acestor categorii de dosare este dat de câmpurile și funcțiile specifice fiecăruia, optimizându-se astfel introducerea, prelucrarea, interpretarea și exportul informațiilor;

Foto: www.isolex.ro.

  • Rapoarte de termen de judecată pentru clienți

Informarea clientului despre dosarul aflat pe rol este esențială, motiv pentru care există o funcție aparte pentru crearea și expedierea câte unui raport de termen de judecată. Raportul preia în mod automat informațiile specifice dosarului, avocatului revenindu-i sarcina de a completa doar două dintre cele 16 rubrici ale raportului, fiind expediat în mod ulterior pe adresele de email prestabilite la crearea dosarului;

  • Sincronizare ECRIS – portalul instanțelor de judecată

Sincronizarea cu sistemul ECRIS presupune preluarea în mod automat a modificărilor intervenite în dosarele aflate pe rolul instanțelor. Informațiile din ECRIS sunt integrate în isoLEX, la intervale de timp prestabilite, în mod automat (dacă, în prealabil, câmpurile corespunzătoare nu au fost completate în mod manual de către utilizator). Avocații responsabili de dosar sunt notificați în mod automat de actualizarea informațiilor din ECRIS (astfel, este aflată soluția instanței fără verificarea site-ului instanței);

  • Alerte și notificări specifice

Fiecare dosar poate fi alocat mai multor responsabili de dosar, care primesc o serie de notificări, informări și alerte în mod automat din aplicație, în așa fel încât niciuna din obligațiile specifice unui dosar să nu fie omisă. Notificările se primesc instant sau la un interval de timp prestabilit, astfel: următorul termen de judecată (cu 2 zile înainte); expirarea căii de atac (cu 5 zile înainte); adăugarea unui document la dosar; scadența unei teme aferente dosarului (cum ar fi redactarea unui act judiciar, plata taxei de timbru, etc.);

  • Evidențierea centralizată a sarcinilor

Fiecare dosar are prestabilite anumite informații și/sau acțiuni esențiale, care dacă nu sunt realizate corespunzător sau la timp, sunt evidențiate prin iconițe specifice, în așa fel încât să fie remediate în timp util. Cu titlu de exemplu, sunt evidențiate următoarele elemente: lipsa următorului termen de judecată; necomunicarea hotărârii la un dosar finalizat; lipsa informării clientului după fiecare termen de judecată; lipsa emiterii facturilor, etc.

Datorită modulelor specifice, isoLEX eficientizează munca în cadrul cabinetelor, societăților de avocatură, precum și a echipelor de juriști din cadrul instituțiilor sau societăților comerciale, gestionând în cel mai eficient mod relația cu clienții și în același timp contribuie la îmbunătățirea colaborării dintre membri echipei.

Aplicația oferă exact ceea ce lipsește și anume: mai mult timp și o mai bună organizare.

Spre deosebire de alte sisteme de lucru, sistemul isoLEX de tip CRM creat pentru avocați are o perspectivă mult mai largă, având rolul de a face o integrare și interconectare completă a datelor, proceselor de lucru și relațiilor, atât la nivel intern (administrativ și profesional), cât și la nivel extern (în relațiile cu clienții, instanțele de judecată etc.), simplificând într-un mod evident și benefic organizarea întreg conceptului de lucru.

Așadar, coroborând funcționalitățile și conceptele implementate de sistemul de lucru oferit de isoLEX, acestea crează cadrul pentru activitățile curente ale avocaților și ale personalului auxiliar din cadrul cabinetelor sau societăților de avocatură, cumulând și prelucrând notițele dispersate pe ciorne, carnețele sau dosare, în așa fel încât informația să se afle la locul potrivit, destinată persoanelor vizate, la timpul potrivit.

Urmăriți următoarele ediții ce vor fi publicate pe site-ul Legal Magazin pentru noi informații despre sistemul isoLEX.

http://legalmagazin.ro/p-isolex-departamentul-de-litigii/

Fii mereu conectat la noutățile isoLEX. Abonează-te la newsletter și nu vei pierde nicio informație care te-ar putea interesa.