Politica de Confidenţialitate

Politica de confidenţialitate

Prin accesarea acestui site ne sunt furnizate anumite date personale, cum ar fi adresa dumneavoastră IP, tipul de browser, URL sau perioada de acces. Cu toate acestea, nu veți putea fi identificat în mod individual în baza acestor informații, datele fiind colectate numai cu scopul de a îmbunătăți accesul și folosirea acestui site, identificarea domeniilor dumneavoastră de interes și calitatea serviciilor pe care le oferim. Informația colectată va fi considerată confidențială și nu va fi divulgată unei terțe parți, fără acordul dumneavoastră. Cu toate acestea, refuzul de a furniza informațiile solicitate la crearea contului sau a formularelor de contact va împiedica crearea contului de utilizator, respectiv a transmiterii unui mesaj prin intermediul site-ului.

Integrated Business Center S.R.L. poate notifica toți utilizatorii prin sistemul de newsletter, poate trimite mesaje, cupoane cadou sau alte tipuri de mesaje speciale. Orice utilizator care a furnizat adresa de e-mail în baza căreia să poată fi notificat cu astfel de informații poate alege eliminarea acesteia din baza de date.

Informațiile dumneavoastră vor putea fi furnizate către instituțiile statului în baza prevederilor legale existente. O parte din datele dumneavoastră vor putea fi furnizate către alte societăți comerciale cu care Integrated Business Center S.R.L. se află în relații comerciale (de parteneriat), asigurându-se de respectarea legislației incidente, în mod special societăților având ca obiect de activitate servicii IT sau societăți cu care se vor putea dezvolta în viitor programe (software) comune.

Informațiile utilizatorului vor fi protejate prin instalarea dispozitivelor necesare securizării informației pe care o colectăm, precum și a informației cu caracter personal pe care decideți să ne-o încredințați.

Orice persoana care accesează acest site și care oferă date sau informații cu caracter personal, inclusiv prin intermediul formularelor puse la dispoziție pe acest site, își manifestă acordul în mod expres și neechivoc pentru următoarele:

  • marketing (inclusiv marketingul direct) constând in efectuarea de comunicări comerciale si comercializarea produselor si serviciilor publicate pe site, precum si a serviciilor Integrated Business Center S.R.L., prin orice mijloc de comunicare;
  • in scopul furnizării serviciilor prezentate pe site, incluzând procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorului, facturarea, recuperarea debitelor, soluționarea cererilor si a reclamațiilor, prevenirea/depistarea fraudelor;
  • stocarea si procesarea acelor informații care ajuta Integrated Business Center S.R.L. sa îmbunătățească relația cu utilizatorii/abonații/cumpărătorii;
  • alte activități întreprinse de Integrated Business Center S.R.L. și permise de lege, ce nu fac obiectul unei aprobări din partea utilizatorului.

 

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, Integrated Business Center S.R.L. va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Vă informăm că datele personale pe care ni le furnizați sunt prelucrate în scopul oferirii în condiții optime de către Integrated Business Center S.R.L. a serviciilor pe internet și a serviciilor care țin de domeniul juridic.

Drepturi de autor

© Copyright 2017 Integrated Business Center S.R.L. Toate drepturile rezervate. Conținutul paginilor site-ului Integrated Business Center S.R.L. este protejat de legile dreptului de autor. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Integrated Business Center S.R.L. Site-ul este proprietatea Integrated Business Center S.R.L. Materialele de pe acest site nu pot fi reproduse parțial, integral sau modificate fără permisiunea reprezentantului cabinetului nostru. Utilizatorii se obligă să nu copieze texte, porțiuni de texte sau grafică pentru folosirea acestora în scopuri comerciale.

Este strict interzisă utilizarea sau contactarea acestui site în scopul distrugerii sau alterării lui, a conținutului sau securității acestuia sau pentru a discredita sau hărțui cabinetul, clienții săi și/sau produsele și serviciile oferite.

Pentru orice întrebări sau cereri de folosire a materialelor de pe acest website vă rugăm să ne contactați la office@isolex.ro sau la telefon +40 356 426 511.

Mai multe vă rugăm să găsiți pe pagina de support a isolex (support.isolex.ro).

Vă mulțumim pentru atenția acordată și vă dorim o zi frumoasă!

 

Fii mereu conectat la noutățile isoLEX. Abonează-te la newsletter și nu vei pierde nicio informație care te-ar putea interesa.